Ga naar reitdiep.nl

Kamerlingh Onnes

Eikenlaan 286

9741 EW Groningen

050-5714880

 
 

Mentor


4V1: Donderdag 12 april: voor 12.00 uur inleveren herkansingformulier


Hier vind je verschillende opdrachten voor de L.O.B.-middagen (3VMBO)


De adressen van de MBO-scholen die we bezoeken:

 • Gezondheidszorg (ZO): Verlengde Visserstraat 20 in Groningen
 • Welzijn: (WE): Verlengde Visserstraat 20
 • ICT: Melisseweg 17
 • Horeca (HO): Boumaboulevaard 113
 • Handel (HA): Hora Siccamasingel 177
 • Administratie (AD): Diamantlaan 16
 • Transport en Logistiek Poortstraat 50
 • Laboratorium (T1): Zernikeplein 11 (vleugel C.O. Groningen)
 • Elektro/ Human Technologie/ Werktuigbouw (T2): Muntinglaan 3
 • Bouw/ infra-techniek (T3): Muntinglaan 3
 • Nautiek: Zwet 1 in Delfzijl
 • Groene Ruimte (Gr): AOC. Hereweg 99

Hier vind je verschillende opdrachten voor het sectorwerkstuk (4VMBO) (4